نویسنده: فرشاد متین

فرشاد متین

فرشاد متین

فیلیپ دیک در ۱۶ دسامبر به‌همراه خواهر دوقلویش جین شارلوت دیک به دنیا آمد. دوقلوها شش هفته زودتر به دنیا آمده بودند. شش هفته بعد از تولدشان جین مرد و دیک تا آخر عمر خود را به‌خاطر مرگ خواهرش سرزنش می‌کرد.
در حال بارگذاری