• توسعۀ فناوری‌های دیجیتال، بالأخص در بازی‌های ویدیویی، تغییر چشم‌گیری در الگوهای سرگرمی‌سازی ایجاد کرده است. چندان که به‌نظر می‌رسد، در حال حاضر، بازی‌های ویدیویی بیش از فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و

  • چکیده: قدرت فناوری چنان است که جایگزین هر ابراز ارتباطاتی دیگری می‌شود که تاکنون به‌دست بشر پی‌ریزی و پیاده‌سازی شده است. ‏هم پژوهشگران و هم استفاده‌کنندگان اینترنت مدت‌هاست که آن را

  • سکوت ساکنان آسونو زبانزد خاص و عام است. نخستین مسافرانی که پا به آنجا گذاشتند تصور کردند این مردمان رئوف و باوقار ‏لالند و هیچ زبانی ندارند جز ایما و اشاره

    • error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است