• استقلال رسانه‌ از دولت‌ها در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی دارد و این تفاوت ریشه در نگاه کلی حکومت‌ها به مقوله رسانه دارد. در کشورهایی که قائل به آزادی رسانه‌ها هستند، رسانه

  • سینما یک قرن رسانه‌ای آنالوگ بود، یعنی از راه فرایندهای نوری‌شیمیایی اثر امواج صوتی و تصویری را به‌صورت پیوسته روی نوار فیلم ثبت می‌کرد. اما در سه دهه‌ اخیر وارد عصر

  • سال‌ها تلاش بی‌وقفه برای یافتن کوچک‌ترین نشانه‌ای از حیات در فراسوی سیارۀ زمین تا امروز به موفقیتی نینجامیده است. تاکنون نتوانسته‌ایم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از حیات تک‌سلولی و ابتدایی جایی بیرون