خیال‌هایی که به واقعیت بدل شدند

نگاهی به پیش‌بینی‌هایی از آینده در داستان‌های علمی‌تخیلی
طرح جلد نسخه‌ای از کتاب «۱۹۸۴» جرج ارول

داستان‌های خیال‌پردازانه درباره آینده یا جهان به‌شکلی متفاوت از آنچه پیرامون خود می‌بینیم، همیشه جذاب بوده‌اند. دامنه خیال‌پردازی انسان هم حد و مرز مشخصی ندارد. بسیاری آینده را از دریچه خیال‌پردازی تصور کرده‌اند و می‌کنند و بعضی از این خیال‌پردازی‌ها هم بوده‌اند که به واقعیت بدل شده‌اند، خیال‌پردازی‌هایی که ریشه در شرایط اجتماعی و دانش و فناوری روز داشتند و آینده را آن‌طور که بعداً شکل گرفت، از پیش دیده بودند.

بسیاری از آرزوهای بشر که ابتدا در داستان‌های علمی‌تخیلی تصور شدند، ازجمله غلبه بر بیماری‌های مرگبار گذشته و پرواز و ترس‌هایش مانند جنگ‌های جهانی و سلاح‌های کشتارجمعی همه به واقعیت پیوسته است. در ادامه نگاهی داریم به پیش‌بینی‌هایی که در داستان‌های علمی‌تخیلی، فراتر از پیش‌گویی آینده، توصیفی از وضعیت و نگرانی‌ها و دغدغه مردم روزگار خود بودند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان