کنجکاوی حیوان قصه‌گو در جهان‌های بی‌پایان

نمایی از فیلم «ای‌تی»، محصول ۱۹۸۲

تعریف ادبیات علمی‌تخیلی کار ساده‌ای نیست. صدها تعریف متفاوت و حتی گاه متضاد از این سبک داستان‌نویسی وجود دارد. به همین دلیل، زمانی یکی از نویسندگان علمی‌تخیلی در جمع‌بندی تعاریف این ژانر گفته بود: علمی‌تخیلی همان است که در کتاب‌فروشی‌ها در قفسۀ آثار علمی‌تخیلی قرار دارد.

علمی‌تخیلی حیاتی تناقض‌آمیز دارد. ادبیات علمی‌تخیلی ــ با گمانه‌زنی دربارۀ درک ما از جهان، مسیرهای ممکن آینده، گذشته‌های ممکنِ محقق‌نشده، تغییر باورهای رایج، مسائل اخلاقی و فلسفی و انسانی که هنوز با آن مواجه نشده‌ایم ــ نه‌‌تنها ابزاری برای الهام‌بخشی و پیش‌راندن دنیای علم که ابزاری مهم در خدمت ارتباط میان علم و مردم و در عین ‌حال بستری برای ارتقای فن‌های ادبی داستان‌گویی است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان