مترجم: سهند ستاری ــ صالح نجفی

بحثی دربارۀ علم

گفت‌وگوی کوستاس اکسلوس و ژان بُلاک
مترجم: سهند ستاری ــ صالح نجفی
راست: ژان بُلاک، چپ: کوستاس اکسلوس

یادداشت مترجمان: کوستاس اکسلوس، فیلسوف یونانی- فرانسوی و از مهم‌ترین فیلسوفان بعد از جنگ در فرانسه، در گفت‌وگو با ژان بلاک، فیلسوف و فیلولوگ فرانسوی، ‏به علم و فناوری و علوم انسانی و زبان ویژۀ دانشگاهیان می‌پردازند، به جایگاه انسان که در عصر فناوری مانند یک عدد پدیدار شده و تهدیدهایی که علم به‌واسطۀ توسعۀ فناوری متوجه زندگی انسان‌ها کرده است، و از تبدیل علم به پژوهش، تقدم فناوری بر علم، جنبۀ انسانیِ علوم، جنبۀ شعری دانش، از نسبت فضای خشک و عاری از احساس علم و فضای آتشین و پر از احساسِ شعر سخن می‌گویند، و نیز از «تفکر آینده، تفکری که از هم‌الآن توانسته است راهش را در حال حاضر ما باز کند و جرئت خواهد کرد تمامی دستاورهای علمی را هم به پرسش گیرد». این گفت‌وگو در ششم اوت ۱۹۵۷ در مجموعه برنامۀ رادیویی «مسائل و عملکردهای علم مدرن در فرانسه» انجام ‏شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان