مگس‌ها

مترجم: فرید دبیرمقدم
طرح روی جلد کتاب Dangerous Visions

این کَسیدِی است: بی‌حرکت روی میز

چیز چندانی از این مرد باقی نمانده بود. کله، چند رشته عصب، یک دست. انفجار ناگهانی باقی اعضای بدنش را از بین برده بود. البته ‏همین‌ها کفایت می‌کرد. طلایی‌ها برای انجام کارشان به چیز زیادی نیاز نداشتند. او را در میان بقایای فضاپیمای سرگردانی یافته بودند ‏که از منطقۀ آن‌ها، در پشت یاپتوس، عبور می‌کرده است. زنده بود. می‌توانستند بازسازی‌اش کنند. امیدی به نجات بقیۀ سرنشینان فضاپیما در کار نبود.

بازسازی‌اش کنند؟ چرا که نه. آیا حتماً برای انسان‌دوستی باید انسان باشی؟ بازسازی‌اش می‌کردند، بله، با کمال میل، و تغییرش ‏هم می‌دادند. طلایی‌ها موجوداتی خلاق بودند.‏

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان