«نرم‌افزار آزاد» اعلامیه‌ای سیاسی است

دربارۀ جنبشی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی
مترجم: فرشاد متین
طرح: وایرد

در سال‌های اخیر افرادی بوده‌اند که گفته‌اند: «آیا نمی‌توان به‌دور از سیاست فقط روی کد و برنامه‌نویسی تمرکز کرد؟» که خب گرچه خواسته‌ای معقول می‌نماید، باید گفت خیر، نشدنی و نامعقول و خیالی است. هرچند هستند کسانی که «نرم‌افزار آزاد/متن‌باز» (FOSS) را صراحتاً غیرسیاسی می‌دانند و تأکید دارند که غیرسیاسی هم باید بماند. اما این تلقی حاکی از ناآگاهی کامل آن‌ها از ماهیتِ «نرم‌افزار آزاد» است. من در اغلب موارد فرض را بر جهل صادقانه این افراد می‌گذارم، و بنابراین سعی می‌کنم در ادامه به‌اجمال توضیح دهم که چرا «نرم‌افزار آزاد» سیاسی است.

«نرم‌افزار آزاد» سیاسی است

چه بخواهیم چه نخواهیم، اولاً و بالذات سیاسی است. «نرم‌افزار آزاد» (Free Software) جنبشی سیاسی و اخلاقی است که دست بر قضا روی نرم‌افزار متمرکز شده است. خود نرم‌افزار کمابیش جزوی از سیاست است. اگر این ادعا به‌نظرتان عجیب یا غیرعادی می‌رسد، به این دلیل است که شما فقط در معرض متن‌باز بوده‌اید. متن‌باز و آزاد فرق دارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان