جای خالی روزنامه‌نگار و حقوق او

گزارشی از ‏۱۱۴ سال قانون مطبوعات ایران
طرح: سی‌ان‌ان

هفدهم بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی. عمر نخستین دوره مجلس شورای ملی هنوز به یک سال و نیم نرسیده بود و همچنان بسیاری از امور کشور بیرون از دایرۀ قانون بود که، مطبوعات صاحب قانون شدند. علت اصلی این تعجیل بی‌پروایی روزنامه‌نگاران در انتقاد از دربار و مجلس بود که بی‌محابا محمدعلی شاه را «قصاب» خطاب می‌کردند و از او می‌خواستند «قدری از مستی سلطنت به هوش بیاید». اولین قانون مطبوعات ایران وضع شد تا جلو نشریات انقلابی و جسوری چون «صور اسرافیل» و «روح‌القدس» را بگیرد.

البته آن ۵۲ ماده‌ای که آن روز مجلس شورای ملی مصوب کرد، نخستین مقرراتی نبود که برای مطبوعات نوشته ‌شد. پیش‌تر در روزگار ناصرالدین شاه یک نظامی اتریشی که رییس پلیس تهران شده بود آیین‌نامه‌ای نوشت که در آن به جرایم مطبوعاتی و مجازات آن‌ها هم اشاره شده بود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان