تأثیر بازی‌های ویدیویی بر مغز

مغزهای متمرکز بر بازی

مترجم: فرشاد متین
طرح: game music town

چکیده: مطبوعات عامه‌پسند پر است از مطالبی درمورد تأثیرات بازی‌های ویدیویی و رایانه‌ای بر مغز. تیترهای جنجال‌برانگیزی که بازی‌های ویدیویی را «مخرب مغز» یا «تقویت‌کننده قدرت مغز» جلوه می‌دهند، پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های مطالعات علمی را نادیده می‌گیرند و نهایتاً موجب شکل‌گیری تصویری متناقض از تأثیرات این بازی‌ها بر مغز در اذهان می‌شوند. در این مقاله شش نفر متخصصِ این رشته به شرح و توصیف جدیدترین یافته‌های علمی درمورد سازوکارهای تأثیرات مثبت و منفی بازی‌های ویدیویی بر شناخت و رفتار می‌پردازند و برای‌مان از قابلیت‌های این دانش جدید و کاربردهایش در زمینه‌های آموزش و توان‌بخشی می‌گویند. با توجه به جوان‌بودن این رشته تحقیقاتی، آن‌ها همچنین اشاره‌ای به مشکلات و چالش‌های پیش روی این رشته نیز خواهند داشت.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان