پروپاگاندای رایانشی

بات‌های سیاسی، حساب‌های جعلی و اطلاعات نادرست
مترجم: نوید نزهت
طرح: لوموند

فناوری‌های دیجیتال برای دموکراسی بسیار نویددهنده‌‌اند. ابزارهای رسانه‌های اجتماعی و سایر منابع اینترنتی امکان دسترسی گسترده به داده‌ها و دانش و شبکه‌های اجتماعی را میسر می‌سازند، فرصت مشارکت جمعی را فراهم می‌آورند و به ما در ساخت دموکراسی‌هایی بهتر کمک می‌کنند. البته که در این بین، موانعی نامطلوب‌ مخل به‌کارگیری دموکراتیک و خلاقانه این فناوری‌‌های اطلاعاتی شده‌اند. پلتفرم‌های اجتماعی بزرگی چون فیس‌بوک و توییتر در تقلا هستند تا با شیوه‌هایی کنار آیند که تولیدات‌شان در خدمت مهار و کنترل سیاسی به کار گرفته می‌شوند. الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی نیز دست‌به‌کار خلق اتاق‌های پژواکی هستند که گفت‌وگوهای عمومی را آلوده و قطبی می‌سازند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان