اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

هوش ‌مصنوعی آنچه هست و آنچه ممکن است

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
هوش ‌مصنوعی نوعی دانش پردازشی است که ریشه در ریاضیات دارد. ریشه آنچه امروز به‌نام هوش ‌مصنوعی شناخته می‌شود نیز در مطالعات پردازش است و به زمانی برمی‌گردد که از ماشین‌های پردازشگر به‌طور جدی استفاده شد.
طرح: اکسیوس

هوشمندی مفهومی گنگ است. تعریف درستی ندارد و سنجه دقیقی هم برای ارزیابی آن مورد توافق نیست. البته ابزارهایی وجود دارد برای شناخت سویه‌های مختلفی که به آن نسبت می‌دهند. ولی از آنجاکه نخستین منبع شناخت ما از آن تجربه شخصی است، همواره با نوعی برداشت ذهنی همراه می‌شود و بحث درباره چیستی‌ آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هنگام بحث درباره سایر مفاهیمی هم که افراد تجربه‌ای حسی از کیفیاتش دارند این مشکل پیش می‌آید.

مجموعه‌ای از رشته‌های دانش در کار فهم سازوکارهایی هستند که در کنار هم هوشمندی را شکل می‌دهند. گرچه هوشمندی مفهوم دقیق و مشخصی ندارد، درباره سویه‌های سازنده آن اتفاق نظر بیشتری هست. به‌طور خلاصه، از نگاهی انسان‌محور می‌توان ادراک انسان‌ها را از ورودی‌های حسی‌شان در کنار رفتاری که براساس این ادراک شکل می‌گیرد، هوشمندانه دانست.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است