نگاهی به زندگی و آرای دُن آیدی

بنیان‌گذار فلسفۀ فناوری

گروه‌ اندیشه: دُن آیدی (-1934) فیلسوف علم و فناوری اهل آمریکاست. او از نخستین فیلسوفانی است که در آمریکا و جهان انگلیسی‌زبان از «فلسفه فناوری» سخن گفت و از فناوری موضوعی نظری و فلسفی ساخت. او با تکیه بر آرای فیلسوفانی چون ادموند هوسرل و مارتین هایدگر و موریس مرلوپونتی و با استفاده از مطالعات موردی و میدانی درباره فناوری‌های مختلف، ازجمله فناوری‌های تصویری، به تدوین «فلسفه فناوری» پرداخت. مع‌الوصف، جایگاه او در «فلسفه فناوری» با جایگاه فیلسوفان و متفکرانی چون هیوبرت درایفس و اندرو فینبرگ متفاوت است. دغدغه آیدی بیش از تفسیر معطوف است به حل مسئله و از این‌رو، گرچه یک ریکورشناس یا هایدگرشناس سرشناس است، کمتر او را به این نام‌ها می‌شناسند. او را بیشتر فیلسوف می‌دانند تا شارح. بنابراین اغراق نیست اگر آیدی را بنیان‌گذار «فلسفه فناوری» بنامیم.

آیدی تا پیش از بازنشستگی استاد برجسته فلسفه در دانشگاه استونی بروک نیویورک بود. او تا کنون بیش از بیست عنوان کتاب منتشر کرده است و برخی از آثارش نیز به چندین زبان ترجمه شده‌اند. ازجمله مهم‌ترین آثار آیدی می‌توان به تکنیک و پراکسیس: فلسفه فناوری، شنیدن و صدا: پدیدارشناسی نجوا، پدیدارشناسی تجربی، تکنیک اگزیستانسیال، فناوری و زیست‌جهان، فلسفه فناوری، رئالیسم ابزاری اشاره کرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان