برچسب: آدام کورتیس

آدام کورتیس

آدام کورتیس

آدام کورتیس در شرح این موضوع به ‌معرفی یکی از طرفداران سرسخت ایده اتوپیایی فضای سایبری می‌پردازد: جان پری بارلو. بارلو در دهه 1990 مانیفست
در حال بارگذاری