نمایش یک نتیجه

 • شماره ۲۴ ــ بهمن و اسفند ۱۴۰۰

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  اقتصاد رسانه در عصر ارتباطات دیجیتال

  اقتصاد سیاسی رسانه در قرن بیست‌ویکم

  رسانه‌های شرکتی و سرمایه‌داری جهانی

  رسانه‌های اجتماعی و دیالکتیک روشنگری

  داستان جذاب تحریریه‌ها

  توان خیره‌کننده الگوریتم‌های تحلیلگر زبان

  میراثی که فقدان‌ها را آشکار می‌کند

  خشونت بازار

  تحریریه‌ها در چنگ یک شرکت مرموز

  سلطه توزیع‌کنندگان محتوا

  (با ارسال رایگان)