شماره ۲۴ ــ بهمن و اسفند ۱۴۰۰

اقتصاد رسانه در عصر ارتباطات دیجیتال

اقتصاد سیاسی رسانه در قرن بیست‌ویکم

رسانه‌های شرکتی و سرمایه‌داری جهانی

رسانه‌های اجتماعی و دیالکتیک روشنگری

داستان جذاب تحریریه‌ها

توان خیره‌کننده الگوریتم‌های تحلیلگر زبان

میراثی که فقدان‌ها را آشکار می‌کند

خشونت بازار

تحریریه‌ها در چنگ یک شرکت مرموز

سلطه توزیع‌کنندگان محتوا

(با ارسال رایگان)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اشتراک‌گذاری

توضیحات

اقتصاد سیاسی ارتباطات و رسانه‌های شرکتی و تحولات صنعت رسانه موضوع پرونده ویژه شماره ۲۴ مجله «بازخورد» است. مطالب این شماره به اقتصاد رسانه سرمایه‌محور در عصر ارتباطات دیجیتال و اقتصاد سیاسی رسانه در قرن بیست‌ویکم پرداخته است.

در این پرونده، مقالاتی درباره رسانه‌های شرکتی و تمایل به جهانی‌سازی نظام رسانه، خشونت بازار در تنش ساختاری میان سودآوری و اصول روزنامه‌نگاری و نیز تأمین مالی در رسانه‌های جدید منتشر شده است. گزارشی تحقیقی از شرکتی که روزنامه‌نگاری محلی آمریکا با نابود کرده، گزارشی از رسانه‌های روپرت مرداک و گزارشی از چند رسانه شرکتی در ایران هم از دیگر مطالب پرونده این شماره «بازخورد» است.

سرمقاله «بازخورد» ۲۴ درباره درگذشت صدرالدین الهی و خدمات او به روزنامه‌نگاری نوین ایران است. در بخش «اندیشه» این شماره، به رسانه‌های اجتماعی از منظر دیالکتیک روشنگری پرداخته شده است و بخش «دانش» مروری کرده است بر توان خیره‌کننده الگوریتم‌های تحلیلگر زبان و اینکه آیا ماشین‌ها می‌توانند مثل حافظ و سعدی شعر بگویند یا نه.

بخش «ویدیو» این شماره نگاهی انداخته است به سریال‌های چند دهه اخیر با موضوع روزنامه‌نگاری و در بخش «افشاگران»، قسمت سوم راهنمای عملی روزنامه‌نگاران برای کار با افشاگران منتشر شده است. بخش پایانیِ مقاله‌ای خواندنی درباره روند ناکارآمد توسعه فناوری‌ها از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون نیز مطلب دیگر تازه‌ترین شماره «بازخورد» است.