نویسنده: گروه اندیشه

گروه اندیشه

گروه اندیشه

کوستاس اکسلوس (۱۹۲۴ــ۲۰۱۰)، متفکر یونانی ــ فرانسوی، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان بعد از جنگ در فرانسه به‌حساب می‌آید که در دهه گذشته میلادی اقبال بیشتری به آرا و نظرات او نشان داده شد.
نگاهی به زندگی و آرای دُن آیدی
در حال بارگذاری