نویسنده: داگلاس ای جنتایل

داگلاس ای جنتایل

داگلاس ای جنتایل

مترجم کیوان ابوذر
بحث‌های فراوانی بر سر مفید یا مضر بودن بازی‌های ویدیویی برای کودکان و نوجوانان در جریان است و برای هر دو جنبه شواهد علمی موجود است.
در حال بارگذاری