مستقل‌های غیرمستقل

مروری بر پیدایش سینمای مستقل دربرابر سینمای جریان اصلی
محل برگزاری جشنواره فیلم ساندنس

مقدمه

صنعت سینمای هالیوود را دو گروه فیلم‌‌های جریان اصلی (Mainstream) و مستقل (indie) شکل می‌دهند. فیلم‌‌های جریان اصلی تولید کمپانی‌های بزرگ هالیوود‌ی‌اند و پیرو اصول و قواعد این کمپانی‌ها، از تولید گرفته تا توزیع و نمایش فیلم‌ها. درمقابل فیلم‌های به‌اصطلاح «indie» که از کلمه «independent» به‌معنای مستقل گرفته شده، آزاد از قواعد و محدودیت‌های کمپانی‌های بزرگند. درنتیجه فیلم مستقل از لحاظ محتوایی بی‌پرواتر و از لحاظ سبکی تجربی‌تر است. البته استقلال از کمپانی‌های بزرگ منجر می‌شود که بودجه ساخت این فیلم‌ها از فیلم‌های جریان اصلی کمتر باشد. قطعاً این ساده‌ترین تعریفی است که می‌توان از سینمای مستقل و تقابل آن با سینمای جریان اصلی داد. اما آیا تعریف این دو مفهوم را می‌توان در همین چند جمله خلاصه کرد؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان