قصۀ قصه‌گویان طبیعت

جانورنامه، میرزا تقی‌خان انصاری کاشانی، ۱۲۸۷ قمری، ۱۲۴۹ شمسی

مدیرمسئول وقت مجلۀ دانشمند مرا نشاند و تعدادی از نامه‌های خوانندگان را نشانم داد. گفت تو برای این مردم می‌نویسی، پس طوری بنویس که همه منظورت را متوجه شوند. آن زمان ۱۷ ساله بودم و چیز زیادی از حدود و ثغور ترویج علم نمی‌دانستم. دوست داشتم بنویسم. چون دیده بودم آن‌ها نیز که دوست‌شان داشتم و آثارشان را می‌خواندم، می‌نویسند. من هم برای اینکه تقلید پژوهشگران دیرینه‌شناس مورد علاقه‌ام را کرده باشم، هر کاری می‌کردم تا فرصت نوشتن از زندگی و مرگ جانوران منقرض‌شده به دست آورم. در آغاز جذابیتی رام‌نشده مرا به‌سوی این موضوع می‌کشاند. سال بعد که وارد دانشگاه شدم و مطالعه و تحقیق در این موضوع به رشتۀ تحصیلی من تبدیل شد، مجموعه‌ای از احساسات تازه من را واداشت به جست‌وجوی معنایی برای این علاقۀ سیری‌ناپذیر باشم. آن نظربازی اول جای خود را به نظریه‌بازی دوران دانشجویی داد و علاقۀ من به فلسفه و تاریخ علم و نیز فلسفه و تاریخ ترویج علم بیشتر شد و سیر تاریخی متن‌های علمی به‌خصوص درباره تاریخ طبیعی و تکامل برای من موضوعیتی به‌قدر خود تاریخ طبیعی پیدا کرد. مطالعۀ تاریخ ترویج علم نه‌تنها به ما نشان می‌دهد که در این رودخانه خروشان و طولانی چه قطره‌های ناچیزی هستیم، بلکه به ما کمک می‌کند تا با آموختن از گذشتگان، مسیر آینده را استوارتر طی کنیم.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان