در ضرورت روزنامه‌نگاری علم

طرح: آتلانتیک

بازخورد: اغراق نیست اگر بگوییم «روزنامه‌نگاری علم» امروز بیش از هر زمانی اهمیت یافته است. در سال‌های اخیر موضوعاتی مهم و حیاتی در زندگی روزمرۀ ما مطرح شده است که نقشِ روزنامه‌نگاران علم را بیش از پیش برجسته کرده است. در ایام شیوع عالم‌گیر ویروس کرونا بود که میلیون‌ها بیمار از ناکارامدی دولت‌ها و بازی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی و انحصارگرایی شرکت‌ها و ناآشنایی با وضع جدید جان باختند، مرز علم و شبه‌علم محو شد، اطلاعات نادرست و اخبار جعلی سریع‌تر از ویروس سرتاسر سیاره را فراگرفت و به نابودی و تضعیف زندگی‌ها انسان‌ها دامن زد، چندان‌که بیماری انکار شد، واکسن آدم‌ها را عقیم و دی‌ان‌ای آن‌ها را دستکاری کرد و عامل هزار و یک مرض جورواجور شد، و آن‌هایی هم که در مقابله با کوویدــ۱۹ روغن بنفشه استعمال کردند یا مایع سفیدکننده یا به‌اصطلاح وایتکس نوشیدند ره به اورژانس‌ها و غسال‌خانه‌ها بردند؛

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان