ما کاوشگران

مترجم: فرید دبیرمقدم

پارک‌هِرست، که چهره‌اش از فرط هیجان سرخ شده بود، نفس‌نفس‌زنان گفت: «وای! بچه‌ها بیاین اینجا. نگاه کنین!»‏

همگی دور نمایشگر حلقه زدند.‏

بارتون گفت: «همینجاست.» قلبش به‌طرز غریبی می‌تپید. «چقدر خوشگله.»‏

لئون نیز موافق بود: «معلومه که خوشگله.» لرزه بر اندامش افتاد. «می‌تونم نیویورک رو ببینم.»‏

«خودشه لامصب!»‏

«خودشه! اون نقطۀ خاکستری، لب دریا.»‏

«اونجا که اصلاً آمریکا نیست. داریم سر و ته می‌بینمش. اونجا تایلنده.»‏

فضاپیما با سرعت پیش می‌رفت و سپرهای محافظ شهاب‌واره‌ها سر و صدا می‌کردند. سیارۀ آبی و سبز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان