از محوریت مکان به محوریت زمان

تحول داستان‌های علمی‌تخیلی
مترجم: فرهاد پورزاد
طرح روی جلد نسخه‌ای از کتاب «ماشین زمان» اچ جی ولز

گونۀ ادبی موسوم به علمی‌تخیلی طی بیش از صد سال بسط و تحول یافته و امروزه سرزندگی و بالندگی شگفت‌انگیزی دارد. داستان علمی‌تخیلی در معنای مضیق آن معمولاً قصه‌ای است ماجراجویانه در دنیای آینده که فناوری دگرگونش ساخته است. نویسنده کلاسیکِ درخور این معنا ژول ورن است. کتاب‌های ژول ورن، به‌طور اخص، خیلی روشن و آشکار خاستگاه این گونۀ ادبی را نشان می‌دهد: پیشروی‌های نظرگیر علم در قرن نوزدهم و شکل‌گرفتن این باور که پیشرفت فناوری هیچ حدی نمی‌شناسد. قهرمانان محبوب ژول ورن دانشمندانی تنها بودند که وسعت فکر‌شان از وسعت فکر معاصران‌شان گسترده‌تر بود. او غالباً صحنه نمایش داستان خود را حال حاضر می‌گرفت، اما حال حاضری که آینده در نقاب اختراعات مخلوق اذهان نبوغ‌آمیز به دیدار آن آمده بود (نظیر زیردریایی کاپیتان نمو در بیست‌‌هزار فرسنگ زیر دریا یا تلویزیون در قلعه کارپات‌ها).

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان