از چشم مخاطب

نگاهی به رابطۀ متن و تصویر ‏
طرح: گاردین

هزاران سال است که متن و تصویر در کنار هم قرار گرفته و ترکیب شده‌اند. ترکیب متن و تصویر در بسیاری زمینه‌ها از ساده‌ترین و معمول‌ترین ترکیب‌ها به حساب می‌آید. با وجود این، بارها و بارها از شکاف میان متن و تصویر شنیده‌ایم، از دوگانۀ «متن ــ تصویر»؛ بالأخص که بعد از ظهور هر رسانۀ جدید رابطه متن و تصویر در کانون توجه‌ها قرار می‌گیرد، چه بعد از اختراع دستگاه چاپ چه پس از تفوق عالم‌گیر رسانه‌های اجتماعی. برخی متن و تصویر را دو شیوۀ ارتباطی متفاوت می‌دانند، و برخی نیز روابط «متن و تصویر» را چندوجهی و درهم ‌تنیده‌، و تأکید دارند که ترکیب این دو بر ارزش هر یک می‌افزاید. اما همه متفق‌القول بر این باورند که هم از متن و هم از تصویر به‌شیوه‌های متنوع و در زمینه‌های گوناگونی می‌توان بهره برد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان