مهندسی اقلیم: آخرین تیر ترکش

طرح: صندوق بین‌المللی پول

سال‌ها تلاش بی‌وقفه برای یافتن کوچک‌ترین نشانه‌ای از حیات در فراسوی سیارۀ زمین تا امروز به موفقیتی نینجامیده است. تاکنون نتوانسته‌ایم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از حیات تک‌سلولی و ابتدایی جایی بیرون از سیارۀ زمین پیدا کنیم و تلاش‌ها و امیدها برای یافتن نشانه‌هایی از حیات پیشرفته‌تر هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. هرچند ممکن است همین‌جا و در منظومه شمسی نشانه‌هایی از حیات ابتدایی وجود داشته باشد اما هنوز هیچ صدایی از تمدن‌های بیگانه از عرصه بیکران هستی نشنیده‌ایم، واقعیتی که هشدار می‌دهد تحقق حیات در عالم رخداد ساده و مکرری نیست، ولو زمین تنها جایی در جهان نباشد که بذر حیات در آن شکوفا شده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان