تماشا بدون دخالت

نقش دوربین‌ها در مطالعۀ طبیعت گیاهی و جانوری

زمانی که ورنر هایزنبرگ، فیزیکدان برجسته آلمانی، «اصل عدم قطعیت» را مطرح کرد، جهشی بزرگ در درک ما از دنیای اطراف و رفتار ذرات کوچک‌مقیاس ایجاد کرد، دیدگاه و نظری چنان متفاوت با درک روزمره ما از جهان اطراف که بسیاری از فیزیکدانان هم‌عصر او نیز در پذیریش این اصل مهم و بنیادی در فیزیک کوانتوم تردید داشتند. به باور هایزنبرگ، وقتی شما رفتار یک ‌ذره زیراتمی را زیر نظر می‌گیرید تا مؤلفه‌های اصلی تعیین وضعیت آن ذره را مانند مکان و اندازه حرکتش با دقت اندازه‌گیری کنید، هرگز نمی‌توانید هر دو این مؤلفه‌ها را با دقتی بالا و بدون خطا تعیین کنید. چرا که تلاش و مشاهده‌ای که شما در تعیین مکان می‌کنید بر اندازه حرکت آن اثر می‌گذارد و برعکس. بنابراین وضعیت یک ‌ذره همیشه با احتمال همراه است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان