پیوند تئاتر و علم؟

نگاهی به آشتی دو فرهنگ متمایز: علم و هنر اجرا
اجرایی از نمایشنامه «قضیه روبرت اوپنهایمر» در بریتانیا در سال ۲۰۱۵، عکس: گاردین

مقدمه

قرن‌هاست میان علم و هنر دعواست. اغلب علم و هنر را دو رشتۀ متمایز از هم درنظر می‌گیرند. هنر برای سرگرمی است و بر مبنای خلاقیت‌های فردی تولید می‌شود، درمقابل علم عقلانیتی روش‌مند است که مشاهداتش را بر مبنای استدلال‌های علمی مطالعه می‌کند. هنر خلاقیتی زیبایی‌شناسانه است، و علم کاربرد فنون و روش‌هاست. اما آیا چنین مفروضاتی ساده‌انگارانه نیستند؟ آیا واقعاً علم و هنر آن‌قدر که می‌گویند از یکدیگر متمایزند؟ آیا لازم نیست یک‌بار برای همیشه این دو رشته را جدا از هم ندانیم؟ اغراق نیست اگر بگوییم نه هنر قادر است به علم پشت کند و نه علم بدون هنر وجود دارد، چرا که این قبیل حدگذاری‌های بین‌رشته‌ای ساختگی و اختیاری‌اند. تاریخ شاهد چهره‌هایی چون لئوناردو داوینچی است که این قبیل حدگذاری‌ها را مختل کرده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان