آیندۀ آزاد و متن‌بازِ جهان

نگاهی به تاریخچۀ شکل‌گیری جنبش آزادی نرم‌افزار و متن‌باز

تاریخ فناوری پر است از پنهان‌کاری رازهای فناوری، موانع قانونی و فراقانونی، حصارکشی مالکان اختراعات و ابداعات دور دانش، مبارزۀ فعالان در راه آزادسازی دانش و برچیدن قفس‌های پولی با هدف بهره‌مندی همه انسان‌ها از ابزارها و نتایج دانش و فناوری. فناوری‌های پردازشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تاریخ کوتاه این فناوری‌ها حاکی از مبارزه تمام‌عیار طبقات گوناگون اجتماع در راه تضمین منافع خود و احقاق حقوق و منافع اکثریت مردم بوده است.

تاریخ فناوری‌های رایانشی عجین است با منازعات بین‌المللی، در کنار حضور فعالِ علاقمندان فناوری‌های رایانشی. در یک سوی این منازعه، شرکت‌های بزرگ هستند که می‌کوشند با تأکید بر حق مالکیت بر سخت‌افزار و نرم‌افزار و حتی اطلاعات کاربران از حقوق کارگران صنایع رایانشی بکاهند و بازار محصولات را در انحصار خود نگاه دارند و در سوی دیگر، کارگران تولیدکنندۀ محصولات رایانشی و کاربران این محصولات هستند که دست به دست هم داده‌اند تا حق استفاده از ابزارهای رایانشی را برای همه محفوظ و ایمن نگاه دارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان