روزنامه‌نگاری زنان

طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

بازخورد: تحریریه‌های ایران مملو از زنان روزنامه‌نگاری است که بار وظایف روزمره رسانه‌ها را به دوش می‌کشند. در ماه‌های اخیر که حضور زنان در تغییرات اجتماعی کشور پررنگ و غیرقابل انکار است، فرصتی مناسب پیش آمد تا نگاهی اجمالی داشته باشیم به روزنامه‌نگاری زنان در رسانه‌های ایران. درست است که نقش زنان در روزنامه‌نگاری ما بیش از پیش برجسته و اثرگذار شده است، اما آن‌ها همچنان گرفتار مشکلات ساختاری و حرفه‌ای‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان