تأثیر طوفان‌های خورشیدی بر فناوری مدرن

درباره خطری که در نیم قرن اخیر مستور مانده است
طرح: ساینس

طوفان‌های خورشیدی پدیده‌های عظیمی‌اند که هر از گاهی با زمین برخورد می‌کنند. در چند دهه اخیر شانس با ما یار بوده و فوران‌های ماده‌ای که از خورشید به‌سوی زمین روانه شده‌اند چندان بزرگ نبوده‌اند. اما اوضاع این‌طور نخواهد ماند. خورشید وارد دوره‌ای جدید از حیاتش می‌شود که تا سه سال آینده به اوج خود خواهد رسید. آرامش نسبی خورشید در دو دورۀ پیشین فعالیت‌هایش اکثر دانشمندان را به این نتیجه رسانده است که ستارۀ ما در دوره جدید به خروش خواهد آمد و ای‌بسا طوفان‌هایی بس بزرگ‌تر از آنچه در نیم قرن گذشته دیده‌ایم به‌پا کند. برخورد طوفان‌های خورشیدی به زمین برای فناوری‌های مدرن بسیار خطرناک است. و خطرناک‌تر آنکه در طراحی ابزارهای ارتباطی جدید این طوفان‌ها را در نظر نگرفته‌اند.

در مقالۀ حاضر، ابتدا توضیح می‌دهیم طوفان‌های خورشیدی چه هستند و چگونه شکل می‌گیرند و سپس با مرور چند مورد از برخوردهای طوفان‌های بزرگ خورشیدی به زمین و آثارشان، نگاهی خواهیم داشت به مخاطرات یک طوفان خورشیدی بزرگ برای اینترنت و شبکه‌های انتقال نیرو و دستگاه‌های مصرفی الکترونیکی. در آخر نیز نگاهی خواهیم داشت به راه‌حل‌های ممکن برای ایمن‌سازی سخت‌افزارها در برابر این طوفان‌ها.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان