تحدید قوۀ تخیل اجتماعی

درباره ماشین‌های پرنده و نرخ نزولی سود ــ قسمت پایانی
مترجم: مسعود لطفی
عکس: وایرد

فناوری‌هایی که پدید آمد عمدتاً مربوط بودند به نظارت و انضباط کاری و کنترل اجتماعی. چنانکه مدام به ما تذکر می‌دهند، رایانه‌ها فضاهایی آزاد برای ما به‌وجود آوردند، ولی این رایانه‌ها طوری به خدمت گرفته شده‌اند که اثر معکوسی داشته‌اند. ارمغان رایانه‌ها مالی‌شدن سرمایه بود که کارگران را نومیدانه به ورطه قرض و بدهی انداخت و همزمان نیز ابزارهایی فراهم آورد تا کارفرمایان به‌مددشان نظام‌های کاری به‌اصطلاح «انعطاف‌پذیری» به‌وجود آورند که هم امنیت شغلی سنتی را از بین برده و هم ساعات ‌کاری را تقریباً برای همه افزایش داده است. در کنار برون‌سپاری و صادرکردن مشاغل کارخانه‌، این نظام کاریِ جدید تیشه به ریشه جنبشِ تعاونی‌ها زده و هرگونه امکان سیاست مؤثر طبقه کارگر را از میان برده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان