یک تلۀ مرگبار

گزارشی از اقتباس‌های سینمایی رمان تل‌ماسه
لینج و هربرت در روز اول فیلمبرداری فیلم «تل‌ماسه»

رمان تل‌ماسه در سال ۱۹۶۵ منتشر شد و به‌سرعت به موفقیت جهانی رسید. داستان چنان جذاب بود که هر فیلمساز ‏بلندپروازی را وسوسه کرد نسخه‌ای سینمایی از این شاهکار علمی‌تخیلی بسازد. اما به‌باور بسیاری از منتقدان از این رمان هرگز نمی‌توان فیلم ساخت. حدوداً شش سال طول کشید تا حق ساخت اقتباس سینمایی این رمان را از ناشر بگیرند. اما اقدام فیلمسازان به اقتباس سینمایی از این رمان تا به امروز چیزی جز شکست نبوده است، چه آن‌ها که موفق به ساخت فیلم شدند و چه آن‌ها ‌که در ابتدای مسیر ناکام ماندند. از این‌رو، بسیاری این رمان را یک تلۀ مرگبار برای فیلم‌سازان، و نفرین‌شده، می‌دانند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان