تل‌ماسه را که می‌نوشتم

پیشگفتار فرانک هربرت بر بدعت‌گذاران تل‌ماسه (مجلد پنجم)‌
مترجم: فرید دبیرمقدم
طرح: گاردین

تل‌ماسه را که می‌نوشتم، در ذهنم هیچ جایی برای نگرانی درباره موفقیت یا ناکامی کتاب نبود. تنها دلمشغولی‌ام نوشتن بود و بس. ‏پیش از آنکه بنشینم و داستان را بنویسم، شش سال تحقیق کرده بودم. درهم تنیدن لایه‌های فراوان پیرنگی که طرحش را ریخته بودم ‏نیازمند چنان میزانی از تمرکز بود که تا آن هنگام هرگز تجربه‌اش نکرده بودم. بنا بود داستانی باشد که به کنکاش در اسطورۀ مسیحا ‏بپردازد. بنا بود چشم‌انداز دیگری را نشان دهد از سیاره‌ای با جمعیت انسانی که همچون ماشینی برای تولید انرژی عمل می‌کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان