مترجم: فرید دبیرمقدم
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook

تل‌ماسه را که می‌نوشتم

پیشگفتار فرانک هربرت بر بدعت‌گذاران تل‌ماسه (مجلد پنجم)‌
مترجم: فرید دبیرمقدم
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
طرح: گاردین

تل‌ماسه را که می‌نوشتم، در ذهنم هیچ جایی برای نگرانی درباره موفقیت یا ناکامی کتاب نبود. تنها دلمشغولی‌ام نوشتن بود و بس. ‏پیش از آنکه بنشینم و داستان را بنویسم، شش سال تحقیق کرده بودم. درهم تنیدن لایه‌های فراوان پیرنگی که طرحش را ریخته بودم ‏نیازمند چنان میزانی از تمرکز بود که تا آن هنگام هرگز تجربه‌اش نکرده بودم. بنا بود داستانی باشد که به کنکاش در اسطورۀ مسیحا ‏بپردازد. بنا بود چشم‌انداز دیگری را نشان دهد از سیاره‌ای با جمعیت انسانی که همچون ماشینی برای تولید انرژی عمل می‌کند.

خواننده گرامی، ادامه مطلب را با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۴۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۰۰

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۱۸۰

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۲۹۰

هزارتومان

error: محتوای وب‌سایت «بازخورد» دربرابر کپی محافظت شده است