آیا به فناوری نوین نیاز داریم؟

آینده‌ای که فناوری برای‌مان نخواهد ساخت
طرح: اکسیوس

فناوری و سرمایه‌داری، در رسانه‌های جریان اصلی جهان، چنان درهم‌تنیده توصیف می‌شوند که تصور یکی بدون دیگری ‏ناممکن می‌نماید. رسانه‌های میدان‌دار و سازمان‌های تولیدکنندۀ ایده و نظر و محتوا که به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم از طرف ثروتمندترین ثروتمندان ‏زمین تغذیه می‌شوند به‌شکلی کارآمد استدلال و منطق را در خدمت نفع خصوصی آن‌ها به‌کار می‌گیرند. اما در اکثر رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های علم و فناوری، خبری از استدلال و منطقی نیست که ‏در خدمت نفع عمومی باشد مگر اشاراتی جسته‌وگریخته به اقداماتی که ادعا ‏می‌شود جهان را جایی بهتر برای همه خواهد ساخت و همه مشکلات امروزمان را ‏حل خواهد کرد، از گرسنگی و خشکسالی تا تغییر اقلیم و حتی مرگ‎.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان