تکنولوژی و تحریریه: برخورد فرهنگ‌ها‏

مترجم: سینا برزگر

بازخورد: آیا فن‌سالارها و تکنیسین‌ها و نخبگان حوزه تکنولوژی توانسته‌اند بر روزنامه‌نگارها فائق آیند، آن‌ها را مهار کنند و حرف‌های خود را برای تولید محتوا به کرسی بنشانند؟ این یک سئوال جهانی است و ربطی به جغرافیای غرب و شرق ندارد. در ایران آیا طراحان وب‌سایت و مدیران اپلیکیشن‌ها و تبلیغات‌چی‌های کارزارهای تبلیغاتی با پلتفرم‌ها توانسته‌اند روزنامه‌نگارها را به یوغ بکشند؟ باید گفت در این‌جا، اصلا خود روزنامه‌نگارها با آغوش باز در همین سنخ فعالیت‌ها وارد شده‌اند و آن را جایگزینی برای روزنامه‌نگاری از دست‌رفته خود می‌دانند. امیلی بل می‌خواهد در این مطلب رابطه تکنولوژی با نیروهای انسانی تحریریه‌ها را روشن‌تر سازد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان