آینده صدا و اثراتش بر مصرف اخبار

مترجم: سهیل افشار

اسپیکرهای فعال‌شونده با صدای کاربر که به‌کمک دستیارهای هوشمند مثل آمازون آلکسا و دستیار گوگل قدرت گرفته‌اند، پرسرعت‌تر از تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها در‌حال‌رشد هستند. اما این ابزار و دستیاران‌شان چگونه استفاده می‌شوند و تاثیرات بالقوه آنها در اخبار چیست؟ داده‌های بسیار کمی درباره استفاده از محتوای خبری در این پلتفرم‌ها یا استراتژی‌های ناشر و پلتفرم پیرامون اخبار وجود دارد. موسسه مطالعات روزنامه‌نگاری رویترز تحقیقی را به سرپرستی نیک نیومن انجام داده تا دریابد صدا در آینده به کدام سمت خواهد رفت و تاثیراتش بر تولید و مصرف اخبار چه خواهد بود.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان