بازی‌کاری: ایدئولوژی قرن ۲۱

مترجم: نوید نزهت

آن‌طور که پیداست، بازی‌کاری به‌سان نوشدارویی که شیادان قرون‌وسطایی به افراد قالب می‌کردند، طیف نامحدودی از کاربردهای بالقوه را پوشش می‌دهد و از اعتماد و وفاداری بی‌شائبه مصرف‌کنندگانش برخوردار است. البته که بسیار سخت بتوان نادرستی هرکدام از اثرات و ثمراتی که به بازی‌کاری نسبت داده شده را اثبات کرد زیرا آپاراتوس بازی‌کاری واجد یک منطق درونی یکدست و منسجم است. در حقیقت، امروزه بازی‌کاری به یکی از همان سامانه‌هایی بدل شده که میشل فوکو از مفهوم آپاراتوس یا دیسپوزیتیف برای اشاره به آنان به‌مثابه چارچوب‌‌های اجتماعی قدرتمند فهم و اندیشه بهره گرفته و در مصاحبه‌ای که تحت عنوان «اعتراف تن خاکی» چاپ شده، آنان را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه‌ای کاملا ناهمگن از گفتمان‌ها، نهادها، اشکال معماری، تصمیمات نظارتی، قوانین، تدابیر اجرایی، احکام علمی و گزاره‌های فلسفی، اخلاقی و بشردوستانه - و در یک کلام، امور ذکرنشده دیگری که به یک اندازه در این مفهوم دربرگرفته می‌شوند.»

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان