رئالیسم تعاون‌گرایی

چطور نرم‌افزارهای رایگان و متن‌باز را می‌توان با همیاری نیروهایی هم‌تراز برپا کرد
مترجم: نوید نزهت

تعاون‌گرایی یا همیاری از قرن نوزدهم و با ظهور چهره‌هایی چون رابرت اوون و پرودون همواره یکی از مجموع بدیل‌ها در برابر سرمایه‌داری بوده است. امروزه تعاونی‌ها به یکی از اجزای عمده و همیشه حاضر مناطقی چون ناحیه باسک یا امیلیا - رومانیا در ایتالیا و همچنین صنایعی مانند پرورش گاو شیرده در ایالات متحده بدل شده‌اند. با وجود این، باید روراست بود: تعاون‌گرایی هنوز طی دو سده‌ای که از عمر سرمایه‌داری می‌گذرد نتوانسته نقشی تحول‌آفرین و دگرگون‌ساز ایفا کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان