چرا از ایموجی متنفرم

استانداردهای مکالمه باید حفظ شود
مترجم: علی احمدی

اگر روزی مرا بدزدند یا بر خلاف میلم جایی گیرم بیندازند - منظورم گیرافتادن در یک عروسی کسل‌کننده است، نه گیرافتادن به سبک سناریو‌های فیلم «ربوده‌شده» - نزدیک‌ترین و عزیزترین کسانم مثل آب خوردن می‌توانند بفهمند مشکلی برایم پیش آمده. آن خال‌های کوچک دهان‌گشاد زشت را که اسمش ایموجی است برایشان می‌فرستم و آن‌ها می‌فهمند که زندگی‌ام زیر و رو شده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان