برتری کوانتمی به نفع چه کسی؟

کامپیوتر کوانتمی فراتر از صفر و یک

گوگل از دستیابی به برتری کوانتمی خبر داده است، اما IBM که همکار گوگل در پروژه پردازش کوانتمی است می‌گوید آنچه حاصل شده، یک گام بزرگ بود اما برتری کوانتمی نیست. کارشناسان فناوری‌های ‏پردازشی هم ادعای گوگل را به چالش کشیده‌اند. اما تقریبا همگی در یک چیز اتفاق نظر دارند: اتفاقی مهم رخ داده است. برای نخستین بار در یک مسئله از پیش طراحی‌شده که بتواند قدرت کامپیوترهای کوانتمی را نشان دهد، یک پردازنده کوانتمی توانسته کاری کند کارستان که قدرتمندترین کامپیوترهای کلاسیک - که در ابعاد و مصرف انرژی صدها برابر بزرگ‌تر و پرمصرف‌تر از آن هستند - برای انجام آن باید هزاران برابر زمان بیشتری صرف کنند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان