ویرانشهر دیجیتالی

الگوریتم‌ها چه بلایی بر سر فقرا می‌آورند؟
مترجم: مسعود لطفی

در سرتاسر دنیا انقلابی در حال وقوع است: انقلابی در نحوه برخورد دولت‌ها با فقرا. از شهر کوچکی مثل ایلینویز آمریکا گرفته تا روچدال انگلستان و از پرت استرالیا تا دومکا در شمال هند.

وقوع این انقلاب را نمی‌توانید به چشم ببیند و احتمالا چیزی هم در این باره به گوش‌‌تان نخورده. این انقلاب را مهندسان و کدنویسان پشت درهای بسته، در اماکن امن دولتی و به دور از انظار عموم، طراحی کرده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان