لوموند و استقلال تحریریه

روزنامه‌نگاران فرانسوی از اولین پیشروان دخالت در خط‌مشی‌های رسانه خودند

روزنامه لوموند ازجمله روزنامه‌هایی در جهان است که مخاطبان اعتماد زیادی به آن دارند و نمونه‌ای فاخر از روزنامه‌نگاری مستقل است. مرور تاریخ این روزنامه نشان می‌دهد که اولین سردبیر و تحریریه آن با چه وسواس و مقاومتی لوموند را از آسیب‌های سیاسی و دخالت‌های مدیران حفظ کردند. آن‌ها توانستند سنتی برای دخالت روزنامه‌نگاران در خط‌مشی‌های کلان رسانه‌ای که در آن کار می‌کنند بر جای بگذارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان