در حصار واقعیت‌های تکنولوژیک ویرانشهری

پیرامون یک اپیزود از سریال «آیینه تاریک»
مترجم: سعید مولایی

سریال آیینه تاریک به‌دلیل انتقاد پویا از نقش فناوری در جامعه و پیش‌بینی آینده‌ای تیره‌وتار، در مقام یک «هجویه تندوتیز اجتماعی» و «مرتبط‌ترین برنامه تلویزیونی عصر ما» مورد تحسین و ستایش بسیار قرار گرفته است. اولین اپیزود فصل سوم این سریال، با عنوان نوزدایو (Nosedive یا شیرجه)، سازگاری کاملی با این درون‌مایه دارد. این قسمت سریال تصویر تمام‌نمای آینده‌های ویرانشهری تکنولوژیکی ا‌ست که به‌میانجی واقعیت وانمایی‌شده تحقق یافته‌اند؛ تجسمی از مفاهیم وانمایی/وانموده و امر حاد واقعی که توسط ژان بودریار، منتقد برجسته پست‌مدرن، مطرح شده‌اند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان