میزان اعتماد مردم به رسانه‌ها

معرفی کتاب‌های روز حوزه ارتباطات

در این شماره از مجله بازخورد چهار کتاب معرفی شده‌اند که به رسانه‌های اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی به‌لطف رواج گوشی‌های هوشمند بیش‌ازپیش محبوبیت یافته‌اند و مزایای و معایب خود را دارند. این رسانه‌های جایگزین از طرفی می‌توانند با اطلاع‌رسانی ناگفته‌ها و آموزش شهروندان نقش‌های خوبی را در جامعه بازی کنند و در نهایت خدمتی عمومی برای همه مردم به شمار آیند اما از طرف دیگر هم شرکت‌های مالک آن‌ها برای کسب سود و درآمد دست به کارهایی بزنند که جامعه را متضرر کنند به‌طوری‌که عرصه‌هایی همچون سیاسی و روزنامه‌نگاری عواقب وخیمی داشته باشند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان