تکثیر انبوه نظر

تعدد شبکه‌های اجتماعی و امکان تولید محتوا برای همه

جهان چنان با تعدد رسانه‌ها مواجه و رسانه‌ها چنان از انحصار خارج شده‌اند که بی‌اغراق می‌توان هر فرد در هر نقطه زمین را به‌صورت بالقوه صاحب چندین رسانه انحصاری دانست؛ رسانه‌هایی که این امکان را در اختیار صاحبان‌شان قرار می‌دهند تا محتوای دلخواه خود را با هر رویکرد و حجمی در اختیار مخاطبان کم و زیادشان قرار دهند و این تقدس‌زدایی را تا مرتبه‌ای پیش برند که گاهی حتی رسانه‌های رسمی را مجبورکنند که با آن‌ها وارد رقابت ‌شوند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان