کارخانه فالوئرسازی

گزارشی از فرآیند خرید و فروش کاربران جعلی

علیرضا دوسه ماهی است که برای کسب‌وکارش یک صفحه اینستاگرامی راه انداخته تا بلکه کمی از بار کسادی بازار این روزها کم کند. صفحه او فقط ۵۰۰ دنبال‌کننده یا به‌اصطلاح فالوئر دارد و از این تعداد تابه‌حال یک مشتری هم برایش درنیامده. خودش می‌گوید راه‌های زیادی را امتحان کرده و جواب نگرفته. حالا یکی از همکارانش راه جدیدی پیش پایش گذاشته است: «با پونصدتا و هزارتا که کسی نمیاد سمتت. برو یه ده بیست هزارتا فالوئر بخر. اون‌وقت ببین چجوری میان سراغت». اما چطور می‌توان این کار را کرد؟ مثل آب‌ خوردن.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان