بیایید کلمه دیگری پیدا کنیم‏

فقر دایره واژگان در روزنامه‌نگاری امروز ما

«دایره‌ واژگان ویلیام شکسپیر، بنا به برآورد پژوهشگران، شامل دوازده‌هزار کلمه است. دایره‌ واژگان رنگین‌پوستان قبیله‌ آدمخوار مومبوــ یومبو سیصد کلمه را در برمی‌گیرد. اِلوچکا شوکینا راحت و روان با سی‌کلمه اموراتش را می‌گذراند.»

اِلوچکا شوکینا یکی از شخصیت‌های فرعی و حاشیه‌ای رمان دوازده صندلی1 ایلیا ایلف و یِوگنی پتروف است. اگر در زندگی امورات‌مان از راه‌هایی بگذرد که نوشتن چندان در آن‌ها دخیل نباشد چه‌بسا ما هم بتوانیم مانند او با سی کلمه گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. برای روزنامه‌نگاری اما متأسفانه سی کلمه کفاف نمی‌دهد. سیصد کلمه آدمخواران قبیله مومبوــ یومبو هم چندان رقم درخشانی نیست، هرچند دوازده‌هزار کلمه شکسپیر نیز شاید توقعی بی‌جا و سخت‌گیرانه باشد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان