غلط ننویسیم: شرح چند سوءتفاهم

چرا روزنامه‌نگاران باید کتاب «غلط ننویسیم» را بخوانند و چرا باید از آن دوری کنند؟
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

در این یادداشت می‌کوشم چند سوءتفاهمی را شرح بدهم که دربارۀ کتاب غلط ننویسیم (ابوالحسن نجفی) و کتاب‌های مشابه درست‌نویسی شکل گرفته‌اند، و در ضمن توضیح بدهم با توجه به این سوءتفاهم‌ها روزنامه‌نگاران چطور می‌توانند از این کتاب‌ها استفاده کنند. در واقع، احتمالاً می‌شود از نوشته‌ام این‌طور برداشت کرد که استفاده از غلط ننویسیم نیاز به مهارت‌هایی دارد و بدون آن مهارت‌ها خواندنش بیهوده است. توضیح آنکه آنچه می‌نویسم براساس تجربه‌های عملی نگارش و ویرایش است، نه دانش آکادمیک.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان