تبلیغات سیاسی از منظر تاریخی

پروپاگاندا: لازمه ذاتی فرایندهای سیاسی

مترجم: مسعود لطفی
طرح: اکسیوس

این نقل‌قول می‌تواند شروع خوبی برای بحث ما باشد: «واژه پروپاگاندا را بسیار لکه‌دار کرده‌اند و غالبا هم بد فهمیده‌اند. عامی و غیرمتخصص که این واژه را به کار می‌برد مرادش امری پست یا چه‌بسا نفرت‌انگیز است و به زبان‌آوردن آن نیز همیشه طعمی تلخ در دهان باقی می‌گذارد.» اصلا جای تعجب ندارد که این کلمات را جوزف گوبلز در مارس 1933 بر زبان آورده، آن‌هم درست بلافاصله بعد از آنکه در کابینه اول هیتلر به ریاست «وزارت پروپاگاندا و روشنگری عمومی» منصوب شد. می‌توان گفت بنا بود گوبلز در آن سمت همه کار بکند تا این طعم تلخ باقی بماند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان