پروپاگاندا

تاریخ دولبه تبلیغات سیاسی و سازوکارهای درونی آن در عصر دیجیتال
طرح: گاردین

گروه نظریه: همگی به تنگ آمده‌ایم. کافی ا‌ست دست‌کم در یکی از شبکه‌های اجتماعی آنلاین عضو باشیم یا صرفا دسترسی نصفه‌نیمه‌ای به اینترنت داشته باشیم تا زیر بمباران بی‌وقفه و هدفمند اطلاعات احساس درماندگی کنیم. حتی اگر خواسته یا ناخواسته، از قطار پرسرعت اینترنت پیاده شویم یا زاهدانه کنجی نشسته باشیم باز این هیاهوی کرکننده در دالان‌هایی تودرتو، شده برای لحظه‌ای، ما را به تنگ آورده است.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان