رایانه به جای کامپیوتر

نمونه‌ای از واژه‌گزینی برای ارتباطات

کامپیوتر در دهه 1340 وارد ایران شد و یک دهه بعد معادل فارسی «رایانه» را برای آن ساختند. گاهی به‌اشتباه تصور می‌شود «رایانه» واژه‌ای است که در فرهنگستان زبان فارسی بعد از انقلاب درست شد. بسیاری از واژه‌های ابداعی این فرهنگستان بین مردم جا نیفتاده است. البته معدود واژه‌هایی مثل «بالگرد» و «پیامک» و «یارانه» بین عامه تداول پیدا کرد. اتفاقا این آخری، «یارانه»، ظاهرا با «رایانه» شباهت زیادی دارد اما ساخت مشترکی ندارند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان